Kontaktné údaje

Ing. Arch. Eugen Lakoštík
autorizovaný architekt

Telefón: +421 905 855 471

E-mail: eugenlakostik@gmail.com

Web: www.lakostik.sk

Adresa kancelárie

Námestie A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok

Korešpondenčná adresa

Veterná 6/6, 034 01 Ružomberok

Fakturačné údaje

IČO: 14269161

DIČ: 1021719006

IBAN: SK82 8360 5207 0042 0389 0910

SWIFT: BREXSKBX

 

Kontaktný formulár

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás