Zuberec

Štúdia, DUR : 2010

Investor : Tatrawest s.r.o.

 

Zastavaná plocha: 855,07 m²

Úžitková plocha :  2 642,64 m²

Obstavaný priestor: 10 520 m3

 

Ubytovacia kapacita:

6 x apartmán - 24 lôžok

16 x izba - 42 lôžok

1 x 3 izbový služobný byt :

úžitková plocha bytu: 95,56 m2

obytná plocha bytu: 60,81 m2

Kancelárske priestory prevádzky a spoločnosti: 175,30 m2

Bufet + jedáleň - 250 stoličiek

Kaviareň - 58 stoličiek

 

  

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás