Za kláštorom, Ružomberok

Projekt: 2005

Realizácia: 2006 - 2007

 

Zastavaná plocha: 260,56 m2

Úžitková plocha celkom: 239,15 m2

Úžitková plocha bez garáže: 192,65 m2 

Obytná plocha bytu: 106,52 m2

Obostavaný priestor: 1 419 m3

Počet obytných miestností: 5

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás