Ružomberok

Projekt : 2009

Realizácia: 2010 - 2011

 

Zastavaná plocha (bez terasy): 155,22 m2

Zastavaná plocha pôvodná: 137,90 m2

Úžitková plocha celkom: 365,87 m2

Úžitková plocha bytov: 306,49 m2

Obytná plocha bytov: 212,75 m2

Obstavaný priestor: 1 428 m3

Počet bytov: 5

Dvoj izbové byty: 4

Trojizbové byty: 1

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás